top of page

Bli en del av et fellesskap som er dedikert til å beskytte og vokse sine aktiva

Lær mer om hvordan vi bruker vår kompetanse til å gjøre kloke og sikre investeringer i dagens gjeldstyngede finanssystem.

«Point of no return»

Verdens totale gjeld utgjør i dag 320 billioner USD (engelsk: trillion), som tilsvarer ca. 3 ganger verdens samlede BNP. Et slikt forhold mellom gjeld og BNP medfører at rentekostnadene er høyere enn veksten i BNP, som gjør at vi må låne enda mer bare for å betjene gjelden.

Med andre ord, vi er fanget i en ond gjeldsspiral som vi ikke kommer ut av. 

Hvem vil redde deg? 

Når luften går ut av «gjeldsballongen», vil det trolig stå dårlig til med pengene dine, av to grunner:

1. Krisehåndteringsdirektivet (BBRD) til regjeringen


Under krisehåndtering gis det adgang til å pålegge bankene å ikke foreta betalinger eller leveringer i henhold til foretakets kontrakter (inkluderer kvalifiserte innskudd). Dette utvides i artikkel 33a til å gjelde også før krisehåndtering (når bankene bare er forventet å komme i krise). Det er derimot et vilkår om at garanterte innskudd til dekning av daglige behov skal være tilgjengelig (penger til mat og drikke). 

2. «Garantibløffen» til statens sikringsfond

Egenkapitalen til bankenes sikringsfond dekker ikke mer enn ca. tre prosent av ethvert innskudd. Dette vil si at bankenes sikringsfond ikke klarer å dekke mer enn rundt kr. 50.000 av de kr. 2 millioner de er ment til å dekke.

Man kan dermed konkludere at når krisen kommer, står man alene, og den eneste som kan redde deg, er deg selv. 

debt1.jpeg

Ta ansvar og gjør noe for å sikre din framtid 

Vi går raskt mot dagen hvor hele bank- og finanssystemet ikke er mer enn en svart skjerm på datamaskinen din. Gjør noe i dag for å beskytte deg mot vår tids største økonomiske kollaps.​
 

Hvordan kan du sikre dine aktiva?

Den nåværende økonomiske situasjonen, preget av økonomisk uro og grenseløs trykking av FIAT-valuta, gir et økende behov for å anskaffe eiendeler som har en reell verdi, hvilket vil si eiendeler som representerer enten en fysisk verdi eller har høy underliggende verdi. 

Oppbevaring av kapital i reelle verdier gir deg følgende fordeler:

1. Du oppnår uavhengighet fra banksystemet
2. Du beskytter deg mot videre inflasjon
3. Du unngår å miste dine aktiva i oppblåste verdier

Hva har vi valgt å investere i?

Over de siste månedene, har vi anvendt vår mangeårige og sammenlagte kunnskap til å sette sammen en portefølje bestående av formuesbevarende og motsykliske investeringsprodukter. Denne består av følgende:

Edelmetaller og «miners»

Vi vektlegger direkte investeringer i fysisk gull og sølv samt kjøp av aksjer i gruveselskaper med stort vekstpotensiale. De fleste edelmetaller og visse råvarer har et enormt tilbudsunderskudd som er forventet å vokse med årene, ettersom tilbudet ikke klarer å holde tritt med etterspørselen. Dermed vil vi mest sannsynlig se stor prisvekst i råvareprisene, og enda større vekst i aksjekursene til gruveselskapene, som en følge av en drastisk økning i deres bunnlinje. 

Teknologi- og vekstaksjer

Vi retter også vår oppmerksomhet mot teknologi- og vekstaksjer som vil dra stor fordel av den eksponentielle teknologiske veksten over de neste årene, drevet fram av Moores lov og effektivitetsforbedringer innen forskning og utvikling. Som et resultat av dette, kan vi forvente et svimlende 800-1600x sprang i teknologisk utvikling innen 2026. Vår målsetting er, til enhver tid, å identifisere de beste mulighetene i denne sektoren. 

Kryptovaluta og blokkjedeteknologi 

Vi ser i tillegg på investeringer innen kryptovaluta og blokkjedeteknologi, med fokus på Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH), samt andre altcoins med høyere avkastningpotensial. Krypto er forventet å vokse betydelig over de neste årene til å bli en eiendomsklasse verdt 5-10 billioner (engelsk: trillion) dollar. Årsaker til dette er nettverkseffekten i «layer-1» eiendeler  som vil bidra med nettverksadopsjon i tråd med Metcalfes lov, samt en global økning i likviditet som vil strømme inn i kryptomarkedet.

Bli med i vårt Patreon-fellesskap og se hva vi gjør

Er du interessert i å se hvilke konkrete investeringer vi gjør for å sikre oss mot inflasjon, banksvikt og økonomiske nedgangstider, kan du bli en del av vårt felleskap på Patreon. Der deler vi vår mangeårige og sammenlagte kunnskap om blant annet makroøkonomi, verdipapirer, finansiell analyse og teknologi for å gi våre abonnenter interessant og tidsriktig informasjon* som de kan bruke til å sikre og vokse sine verdier.

På vår Patreon-kanal, kan du få tilgang til:
 

  • Interessant og tidsriktig informasjon 

  • Våre investeringer i sanntid (nåværende portefølje)

  • Løpende oppdateringer av kjøp/salg vi foretar   

  • Rapporter og nyhetsbrev om aksjer, kryptovaluta og makroøkonomi 

  • Vår strategi over lang, mellomlang og kort sikt

* Informasjonen vi gir fra oss stammer fra kilder som IFB anser for å være pålitelige, inkludert både offentlige og private informasjonskilder. Det er imidlertid ikke foretatt uavhengig verifisering av denne informasjonen, og IFB kan derfor ikke garantere informasjonens nøyaktighet eller fullstendighet. Vi påtar oss intet ansvar for eventuelle tap eller kostnader som oppstår som følge av bruk av denne informasjonen. Det er ditt eget ansvar å foreta en uavhengig vurdering av innholdet. Ingen av uttalelsene fra oss skal tolkes som et tilbud om, eller oppfordring til, eller råd om å kjøpe eller selge verdipapirer og/eller kryptovaluta.

bottom of page